Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕΜΦΕ 2013

             ΑΝΑΡΠΑ-ΡΑΦ                        91                      27%
                   
                   ΠΚΣ                                    132                     38%
                   ΔΑΠ                                     79                      23%
                  ΑΡΕΝ                                    17                       5%
                  ΠΑΣΠ                                    13                       4%
                ΛΕΥΚΑ                                    7                        2%