Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Φ.Σ. ΣΕΜΦΕ 10/11

ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ./ ΡΑΦ 66

Επιτροπή Αγώνα 52
Λευκά 3

Για την απόφαση κλικ εδώ