Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Η ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. ΣΧΗΜΑ-ΤΙΖΕΤΑΙ

Η ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. ΣΧΗΜΑ-τίζεται την Πέμπτη 15/3 και συζητά για τις εξελίξεις σε παιδεία και εργασία στο στέκι του σχήματος. Στη διαδικασία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε φοιτητής της σχολής.