Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Η ΑΝΑΡΠΑ ΣΧΗΜΑ-ΤΙΖΕΤΑΙ

Η ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση ΣΧΗΜΑ-τίζεται και συζητά για τις εξελίξεις σε εκπαίδευση (σχέδιο Αθηνά, εσωτερικοί κανονισμοί σχολών), εργασία και για το σχεδιασμό το επόμενο χρονικό διάστημα στο στέκι του σχήματος στις 15:00 τη Δευτέρα 1/4. Το σχήμα είναι ανοιχτό σε όλους του φοιτητές του συλλόγου.